Om Svenska Projektgruppen


Svenska Projektgruppen grundades 2011 och har som mål att samla konsulter inom olika teknikområden för att på så sätt hitta synergieffekter och kunna utnyttja varandras kompetenser i vår strävan att vara kundens självklara val. Gemensamt för oss alla är att alltid sträva efter att ligga i framkant teknikmässigt, att vara nytänkande, även inom konservativa branscher samt att alltid sätta kundens behov i främsta rummet. Vi har haft en stark utveckling varje år och vi har lyckats arbeta in flera av våra teknikområden hos befintliga kunder. Våra skilda erfarenheter, kunskaper och infallsvinklar blir till en gemensam styrka. Vi är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 och har ständigt fokus på vårt arbetsmiljöarbete.

  

Ett urval av kunder vi arbetar med idag